Obchodní podmínky - Servis

Publikováno: 04.12.2010

Při předání zboží do opravy, zákazník bere na vědomí, že veškeré uvedené informace jsou uváděny jako předběžné a během servisního zásahu se mohou změnit.

 

Prodávající vzhledem k povaze zboží a zařízení – např. ke změnám jeho elektrických vlastností v průběhu stárnutí a používání – neručí za možné vady HW a SW, které se projeví během servisního zásahu, nebo následně po jeho provedení a nesouvisí prokazatelně s tímto zásahem. Toto se týká zejména použitých zařízení a spotřebního materiálu. Podávající taktéž neručí za poškození zařízení způsobené nutnými činnostmi směřujícími k diagnostikování závady.

Pokud se po stanovení dalšího postupu ukáže, že je tato oprava nerentabilní a zákazník od opravy ustoupí. Nebude-li se zařízení opravovat souhlasí zákazník s úhradou nákladů na zjištění závady ve výši 150,- Kč.

 

Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná na médiích, ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka. Ten předáním zařízení do opravy prohlašuje, že má všechna důležitá data zálohována a vlastní instalační média a licence používaného software.

 

Případná profylaxe, čištění, reinstalace a podobné úkony provedené s produktem i v záruční době se nepovažují za opravu, ve smyslu §622 a §623 Občanského zákoníku. Tyto služby budou vždy účtovány dle platného ceníku.

 

Opravený výrobek se vydává na základě předložení originálu potvrzení o převzetí do opravy.

 

Na zakázky nevyzvednuté do 14 dnů ode dne dokončení opravy bude účtováno skladné ve výši 20 Kč za každý den. V případě nezájmu kupujícího o opravený výrobek a zakázky nevyzvednuté do 6 měsíců se stávají majetkem firmy PeKro spol s.r.o. a budou následně likvidovány.

null

null

Obchodní informace
Reálné statistiky
Prodejní statistiky
Položek webu: 41726 ks
Položek skladem: 22106 ks
Dnes zákazníků: 258
Dnes objednávek: 19
Právě vyřizujeme: 118
Průměrná objednávka: 6806 Kč
Průměrný čas vyřízení: 1,8 dne
Servisní statistiky
Přijatých servisů: 68
Právě vyřizujeme: 12
Průměrná cena opravy: 549 Kč
Průměrný čas vyřízení: 1,5 dne
Odeslat dotaz
Adresát:
Jméno:
Email:
Telefon:
Dotaz:

Všechny údaje jsou povinné.

Pekro na Facebooku