Obchodní podmínky - Servis

Publikováno: 04.12.2010

Při předání zboží do opravy, zákazník bere na vědomí, že veškeré uvedené informace jsou uváděny jako předběžné a během servisního zásahu se mohou změnit.

Prodávající vzhledem k povaze zboží a zařízení – např. ke změnám jeho elektrických vlastností v průběhu stárnutí a používání – neručí za možné vady HW a SW, které se projeví během servisního zásahu, nebo následně po jeho provedení a nesouvisí prokazatelně s tímto zásahem. Toto se týká zejména použitých zařízení a spotřebního materiálu. Podávající taktéž neručí za poškození zařízení způsobené nutnými činnostmi směřujícími k diagnostikování závady.

Pokud se po stanovení dalšího postupu ukáže, že je tato oprava nerentabilní a zákazník od opravy ustoupí. Nebude-li se zařízení opravovat souhlasí zákazník s úhradou nákladů na zjištění závady ve výši 200,- Kč.

Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná na médiích, ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka. Ten předáním zařízení do opravy prohlašuje, že má všechna důležitá data zálohována a vlastní instalační média a licence používaného software.

Případná profylaxe, čištění, reinstalace a podobné úkony provedené s produktem i v záruční době se nepovažují za opravu, ve smyslu §622 a §623 Občanského zákoníku. Tyto služby budou vždy účtovány dle platného ceníku.

Opravený výrobek se vydává na základě předložení originálu potvrzení o převzetí do opravy.

Na zakázky nevyzvednuté do 14 dnů ode dne dokončení opravy bude účtováno skladné ve výši 20 Kč za každý den. V případě nezájmu kupujícího o opravený či neopravený předmět opravy a zakázky nevyzvednuté do 6 měsíců budou likvidovány na náklady zákazníka. Náklady na likvadaci předmetu opravy jsou rovny s hodnotou likvidovaného produktu.

Obchodní informace
Reálné statistiky
Prodejní statistiky
Položek webu: 46842 ks
Položek skladem: 27546 ks
Dnes zákazníků: 1027
Dnes objednávek: 78
Právě vyřizujeme: 160
Průměrná objednávka: 6921 Kč
Průměrný čas vyřízení: 1,8 dne
Servisní statistiky
Přijatých servisů: 79
Právě vyřizujeme: 26
Průměrná cena opravy: 549 Kč
Průměrný čas vyřízení: 1,5 dne
Odeslat dotaz
Adresát:
Jméno:
Email:
Telefon:
Dotaz:

Všechny údaje jsou povinné.

Pekro na Facebooku