Pekro.cz

ACER 3 roky záruky na vybrané notebooky ACER Swift a Spin

Článek již není aktuální
04.09.2019
Pekro spol. s r.o.

ACER akce na vybrané produkty řady Swift a Spin prodané do konce rok 2019 nabízí ACER 3 roky záruky ZDARMA.  Protože Acer věří svým moderním zařízením,  garantuje jejich kvalitu nyní tříletou zárukou. 
3 roky záruka je zdarma ale platí až po registraci zakoupeného produktu zákazníkem na webu Acer.cz!

U každého modelu ACER Swift a Spin ke kterému se tato akce vztahuje je uvedený text:

"ZDARMA - ACER 3-letá záruka K REGISTRACI"

a obsahuje nad obrázkem produktu logo této Akce.

Případné nejasnosti rády upřesníme na emailu eshop@pekro.cz


banner_cs_acer_808x267_px

 

Pravidla Akce:

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce „3 roky záruka“. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků.

1. Pořadatel prodejní akce:

Pořadatelem prodejní akce je společnost Acer Czech Republic s.r.o., Na Hřebenech II 1718/10, 140 00, Praha 4, Česká republika, IČO : 26686619.

 

2. Termín a místo konání prodejní akce:

Prodejní akce probíhá v termínu od 1.září 2019 00.00 hodin do 31.prosince 2019 24:00 hodin, na území České a Slovenské republiky. Prodejní akce je u prodejce označena reklamními materiály.

 

3. Účastník prodejní akce:

Účastníkem prodejní akce se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České nebo Slovenské republiky nebo právnická osoba registrovaná v EU.

 

4. Účast v prodejní akci:

Prodejní akce se vztahuje pouze na následující produkty Acer:

 

· Všechny notebooky produktových řad Swift a Spin

· Prodejní akce se vztahuje pouze na produkty, které jsou zakoupeny jako nové a zároveň které byly vyrobeny po 1.1.2018.

 

 

 

Účastník se do prodejní akce zapojí tak, že

· v době konání prodejní akce zakoupí vybraný produkt firmy Acer a zároveň

· nejpozději do 31.ledna 2020 do 24:00 hodin, zaregistruje tento produkt na adrese: www.acer.cz nebo po vybídnutí po prvním spuštění systému. Při registraci musí účastník prodejní akce postupovat podle návodu uvedeného níže.

 

Registrace je platná po obdržení emailu od společnosti Acer; společnost Acer zašle potvrzující mail do 30 dnů od provedení registrace.

 

Do prodejní akce nebudou zařazení účastníci, kteří

 

· zakoupili produkt mimo dobu konání prodejní akce

· registrovali produkt zakoupený mimo časový rámec akce

· při registraci uvedli jakékoliv nesprávné údaje

· nesplnili jiné podmínky prodejní akce.

 

Pořadatel prodejní akce si vyhrazuje právo konečného posouzení platnosti registrací.

 

5. Podpora pro účastníky akce:

Všechny dotazy ohledně prodejní akce lze směřovat na telefoní číslo +420 531 027 777 (pro ČR), +421 2 3333 1027 (pro SK).

6. Podmínky a uplatnění prodloužené záruky:

Prodloužená záruka je doplňkovou službou společnosti Acer a opravňuje pouze k bezplatné opravě a dopravě do servisu a zpět. Ostatní podmínky prodloužené záruky se shodují s podmínkami Omezené záruky společnosti Acer.

Účastník akce je povinen uschovat si prodejní doklad (účtenku) s uvedeným sériovým číslem produktu, pro případ uplatnění záruky. Prodejní doklad slouží k prokázání data nákupu konkrétního produktu (sériového čísla uvedeného na prodejním dokladu). Bez předložení prodejního dokladu není možné uplatnit žádnou záruku.

Pokud Vám prodejce sdělí kód rozšířené záruky, jedná se o označení, které neslouží k aktivaci záruky, proto jej při registraci nevkládejte. Tento kód použijte jen pro případnou komunikaci se svým prodejcem

 

7. Závěrečná ustanovení:

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v prodejní akci. Osoby nesplňující podmínky účasti v prodejní akci nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do prodejní akce zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje

právo bez udání důvodu vyloučit účastníka prodejní akce, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel prodejní akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v prodejní akci. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů prodejní akce zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech prodejní akce, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na www.acer.cz.

 

Účinnost této změny nastává okamžikem jejího zveřejnění.

 

 

Postup registrace produktu Acer

Vaše zařízení lze registrovat při první instalaci, kdy Vás systém k tomuto vybídne. Druhou možností je registrace produktu na www.acer.cz podle uvedeného postupu:

1/ Na stránce www.acer.cz zvolte Podpora / registrovat produkt. Pokud zatím nemáte vlastní účet Acer ID vytvoříte si jej zdarma