Pekro.cz

Nákup bez DPH - vrácení DPH

09.05.2020
Pekro spol. s r.o.

Pocházíte ze zahraničí a zvažujete nákup zboží u nás. Nabízíme Vám samozřejmě dle platné legislativy i možnost pořízení zboží ponížené o DPH.
Fakturace bez DPH může být provedena ihned na přání zákazníka (Zahraniční firma podnikající v rámci EU s platným DIČ EU). Podmínkou je doložení platného EU DIČ a vývoz zboží mimo Českou repuliku. 
Vrácení částky DPH (Fyzické osoby za zboží vyvážené do zahraničí mimo EU) Zákazník obdrží vyplněný daňový formulář „Tax Free“. Po jeho potvrzení může být DPH vráceno.
Třetí skupinou jsou (Diplomati) dle zákona o DPH osvobozeni od platby DPH.


 

1/ Zahraniční firma podnikající v rámci EU

Postačí při objednávce vyplnit vaše platné DIČ registrovené v členském statu EU. Zároveň je potřeba zvolit doručení mimo území České republiky. Případně prokazatelně doložit že se tak po nákupu stalo.

Po odeslání Vaší objednávky bude vše naším pracovníkem zkontrolováno a objednávka případaně i zálohová FA upravena s 0%DPH.

2/ Fyzické osoby za zboží nad 2000 vyvážené do zahraničí mimo EU

Máte li trvalý pobyt mimo EU pak se Vám jistě bude hodit zvýhodnění pro cizince, které představuje možnost vrácení DPH (daně z přidané hodnoty). Tuto možnost může využít každá fyzická osoba, jejíž místo pobytu je mimo EU, a která nevykonává ekonomickou činnost v ČR. Aby vám však DPH bylo vráceno, je potřeba dodržet následující podmínky.
Nejprve Vám klasicky vystavíme fakturu s DPH. Daň Vám následně vrátíme po dodání potvrzení o vývozu. Tento požadavek stačí uvést do poznámky objednávky v košíku nebo sdělit osobně na naší provozovně.

Podmínky pro vrácení DPH platí v případě, že jste zahraniční zákazník a
  • nakoupil jste u nás u naší společnosti a pocházíte ze země mimo území EU,
  • neuskutečňujete v ČR ekonomickou činnost,
  • prodejní cena vámi zakoupeného zboží v jednom kalendářním dni je více než 2.000 Kč vč. DPH,
  • zboží, které jste nakoupil, bude do 3 kalendářních měsíců vyvezeno mimo EU.

Postup pro vrácení DPH:

Pro získání DPH zpět je potřeba doložit vyplněný formulář s potvrzením o výstupu zboží z ČR od celního úřadu. Tento formulář lze stáhnout zde.

POZOR! Vrátit DPH zahraničním zákazníkům lze při splnění výše uvedených podmínek nejpozději do 6 měsíců od konce měsíce, ve kterém nákup uskutečnil, tzn. od data uvedeného na prodejním dokladu.

3/ Diplomati

Diplomati jsou dle zákona o DPH osvobozeni od platby DPH. V případě, kdy je to možné, vyžadujeme potvrzení o diplomatickém statusu před vydáním zboží. V ostatních případech postupujte tímto způsobem:

  • Zboží objednejte, zaplaťte a od nás obdržíte standardní fakturu.
  • Vyplňte formulář, který máte k dispozici, přiložte fakturu a nechte si ho potvrdit na ministerstvu zahraničí. Tím dojde k ověření vašeho diplomatického statusu.
  • Potvrzenou fakturu a formuláře zašlete spolu s číslem svého účtu na adresu eshop@pekro.cz

DPH vám bude vráceno do sedmi dnů od doručení potvrzení na váš učet.