Dodatek Obchodní podmínky - Servis

04.12.2010
Pekro spol. s r.o.

Při předání zboží do opravy, zákazník bere na vědomí, že veškeré uvedené informace jsou uváděny jako předběžné a během servisního zásahu se mohou změnit.

Prodávající vzhledem k povaze zboží a zařízení – např. ke změnám jeho elektrických vlastností v průběhu stárnutí a používání – neručí za možné vady HW a SW, které se projeví během servisního zásahu, nebo následně po jeho provedení a nesouvisí prokazatelně s tímto zásahem. Toto se týká zejména použitých zařízení a spotřebního materiálu. Podávající taktéž neručí za poškození zařízení způsobené nutnými činnostmi směřujícími k diagnostikování závady.

Pokud se po stanovení dalšího postupu ukáže, že je tato oprava nerentabilní a zákazník od opravy ustoupí. Nebude-li se zařízení opravovat souhlasí zákazník s úhradou nákladů na zjištění závady ve výši 300,- Kč.

Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za data ponechaná na médiích, ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou zákazníkovi následkem poruchy. Zálohování dat je v plné odpovědnosti zákazníka. Ten předáním zařízení do opravy prohlašuje, že má všechna důležitá data zálohována a vlastní instalační média a licence používaného software.

Případná profylaxe, čištění, reinstalace a podobné úkony provedené s produktem i v záruční době se nepovažují za opravu. Tyto služby budou vždy účtovány dle platného ceníku.

Opravený výrobek se vydává na základě předložení originálu potvrzení o převzetí do opravy.

Na zakázky nevyzvednuté do 14 dnů ode dne dokončení opravy bude účtováno skladné ve výši 20 Kč za každý den. V případě nezájmu kupujícího o opravený či neopravený předmět opravy a zakázky nevyzvednuté do 6 měsíců budou likvidovány na náklady zákazníka. Náklady na likvadaci předmetu opravy jsou rovny s hodnotou likvidovaného produktu.