Pekro.cz

Tiskové jazyky GDI, PCL, PostScript

21.01.2008
Pekro spol. s r.o.

Popis vlastností GDI tiskárny. Hlaví rozdíly oproti PCL tiskárnám.

GDI

Graphics Device Interface (zkráceně GDI či někdy nazýváno jako Graphical Device Interface) je spolu s kernelem a uživatelským rozhraním jednou ze tří hlavních součástí operačního systému Microsoft Windows. Graphics Device Interface slouží k reprezentaci grafických objektů a jejich transformací do výstupních zařízení jako jsou monitory či tiskárny
S použitím GDI je velmi snadné kreslit a tisknout na více zařízeních, jakými jsou například obrazovka a tiskárna, a na každém, z těchto zařízení můžeme očekávat správnou reprodukci.
Winprinter je tiskový procesor , který používá software ke zpracování tisku namísto toho, aby ho zpracovávala tiskárna. Pracuje tak, že rendruje obrázky do bitmap na uživatelově počítači a pak je posílá do tiskárny.
To umožňuje výrobcům tiskáren vyrábět i levnější tiskárny, protože o složení celé stránky se postará software počítače a ne hardware tiskárny. Obvykle však tyto tiskárny nepodporují PostScript a používají ovladače, založené na Unidrv. Winprinter používá GDI k přípravě výstupu, z toho důvodu se jim také často říká GDI tiskárny. Levnější modely laserových tiskáren jsou GDI zařízení.

 

PCL

PCL je zkratka pro Printer Command Language, někdy nesprávně i Printer Control Language. Jde o jazyk tiskových příkazů tiskáren HP (LaserJet, DeskJet); např. verze PCL5, PCL6.
PCL je jazyk pro práci s textem a grafikou. Pro znakové sady používá formát Intellifont, nověji též TrueType.

 

PostScript

PostScript je programovací jazyk určený ke grafickému popisu tisknutelných dokumentů vyvinutý v roce 1985 firmou Adobe Systems Incorporated. Jeho hlavní výhodou je, že je nezávislý na zařízení, na kterém se má dokument tisknout. Je považován za standard pro dražší tiskárny. Díky svým rozsáhlým možnostem se však brzy stal i formátem k ukládání obrázků.

Jeho standardní přípona je .ps a MIME typ application/postscript. Pro interpretaci tohoto formátu se používá například volně šiřitelný program GhostScript s grafickou nadstavbou GhostView.

Pro rastrové, vektorové i kombinované obrázky se používá přípona .eps (Encapsulated PostScript). EPS soubor se vyznačuje tím, že tzv. bounding box (obdélník ohraničující tisknutelnou oblast) obsahuje jen a pouze kýžený obrázek (na rozdíl od klasického PS souboru, kdy bounding box kopíruje formát listu papíru).
Alternativa k jazyku PostScript je jazyk PCL od firmy Hewlett-Packard, jedná se ale o méně úspěšné řešení, jelikož se ho nepodařilo tolik rozšířit ze strany výrobců.